Akuvakültür
Kültür Balıkçılığı Bir Tarım-Sanayi Sektörüdür.

143 milyon ton olan dünya su ürünleri toplam üretiminin
51 milyon tonu yetiştiricilik yolu ile elde edilmektedir.

Türkiye’de Güney Ege Denizi’nde
Offshore Kafes Sistemlerinden
Oluşan Üretimimizi,

Deniz kıyısından 1,5 -2 mil açıktaki ve 40-50 metre derinlikteki büyük
hacimli,açık deniz koşullarına daha dayanıklı kafeslerde yapmaktayız.

Devamı

Toprak Havuzlarda da Deniz Balıkları Yetiştiriciliği

Yapan İşletmemizde Artezyen Kuyulardan

  pompalarla 30-70 metre derinlikteki tuzlu su kaynakları kullanılmaktadır.

%100 Natural
          Neden Toprak Havuz ?

Seçkin Balıkçılık / Hydro Fish Group Balıkçılık sektörüne kültür balıkçılığı ile başlayan firmamız, değişen ve gelişen müşteri taleplerini en iyi şekilde karşılayabilmek amacıyla faaliyetlerine deniz ürünlerinin işlenmesini de ekleyerek ürün yelpazesini genişletmiştir.

Firmamız çipura ve levrek ürünlerinde kültür balıkçılığı üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak müşteri talepleri doğrultusunda Alabalık ve diğer Akdeniz balıklarının da taze veya dondurulmuş (blok ya da IQF ) olarak da sunumunu yapabilmektedir.

Çipura Taze

( Sparus Aurata)

Hydro Fish Group/Seçkin Tur. Balıkçılık tarafından Güney Ege Denizi’nde yetistirilen Çipura (Sparus aurata ) ulusal ve uluslararası kalite ve hijyen standartları belgelerine ( HACCP, ISO, BRC, IFS ) sahip işleme tesislerinde, tüketicinin isteği dogrultusunda işlenerek sağlıklı bir şekilde tüketiciye sunulmaktadır.

Çipura Dondurulmuş

( Sparus Aurata)

Hydro Fish Group/Seçkin Tur. Balıkçılık tarafından Güney Ege Denizi’nde yetiştirilen Çipura (Sparus aurata) , ulusal ve uluslararasi kalite ve hijyen standartları belgelerine( HACCP, ISO, BRC, IFS ) sahip işleme tesislerinde, tüketicinin isteği dogrultusunda işlenerek ve dondurulmuş ürün şeklinde tüketiciye sunulmaktadir.

Levrek Taze

( Dicentrarchus Labrax)

Hydro Fish Group/Seçkin Tur. Balıkçılık tarafından Güney Ege Denizi’nde yetiştirilen Levrek (Dicentrarchus Labrax), ulusal ve uluslararası kalite ve hijyen standartları belgelerine ( HACCP, ISO, BRC, IFS ) sahip işleme tesislerinde, tüketicinin isteği doğrultusunda işlenerek saglıklı bir şekilde tüketiciye sunulmaktadır.

Levrek Dondurulmuş

( Dicentrarchus Labrax)

Hydro Fish Group/Seçkin Tur. Balıkçılık tarafından Güney Ege Denizi’nde yetiştirilen Levrek (Dicentrarchus Labrax), ulusal ve uluslararası kalite ve hijyen standartları belgelerine ( HACCP, ISO, BRC, IFS ) sahip işleme tesislerinde, tüketicinin isteği doğrultusunda işlenerek ve dondurulmuş ürün şeklinde tüketiciye sunulmaktadır.

Diğer Akdeniz Balıkları
Alabalık Taze Alabalık Donmuş Granyoz Taze Granyoz Donmuş
DevamI

Kültür Balıkçılığı

Balık temel bir gıda maddesidir, önemli bir hayvansal protein kaynağıdır.

İçersinde bulunan Omega- 3 ve mineral maddeler nedeniyle sağlıklı ve dengeli beslenmede büyük rol oynar. Ekonomik ve sosyal refaha ulaşan gelişmiş ülkelerde balık tüketimi her geçen gün artmaktadır.


 • Oysa aşırı avcılık ve kirlilik nedeni ile dünya doğal balık stokları giderek azalmaktadır. Avlanma yasaklarının olduğu zamanda da balık bulunmalıdır. Bu anlamda su ürünleri yetiştiriciliği devreye girmekte, balıklar, denizlerde ve iç sularda insan kontrolünde bütün bir yıl üretilebilmektedir. Bu nedenledir ki dünya ülkeleri kültür balıkçılığına büyük önem vermekte ve gelişmesi için her türlü desteği sağlamaktadır
 • Bugün 143 milyon ton olan dünya su ürünleri toplam üretiminin 51 milyon tonu yetiştiricilik yolu ile elde edilmektedir.
 • Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması büyük bir potansiyel yaratmaktadır. Ülkemizin 2008 yılı toplam su ürünleri üretimi, avcılık ve yetiştiricilik dahil 646 bin tondur, bunun % 24 ‘ü yetiştiricilikten elde edilmiştir.Kültür balıkçılığı sektörü kaydettiği gelişmeler ile bugün bir tarım-sanayi sektörüdür. Özellikle 2008 yılından itibaren açık ve derin sulara taşınan balık çiftlikleri, off-shore sistemleri ile modern
 • ve ileri teknolojiler kullanmaya başlamışlardır.
 • Yetiştirilen balıklar, ulusal ve uluslararası kalite ve hijyen standartları belgelerine ( HACCP, ISO, BRC,IFS ) sahip işleme tesislerinde, taze soğutulmuş ve dondurulmuş olarak pazara sunulduğu gibi, katma değer kazandırılarak, fileto ve benzeri şekillerde de taze soğutulmuş ve dondurulmuş olarak tüketime sunulabilmektedir.
 • Diğer taraftan su ürünleri ihracatı ülkemiz tarım ürünleri ihracatında büyük rol oynamakta 423 milyon dolara yaklaşan ihracat değeri ile önemli bir döviz kaynağı olmaktadır. AB pazarında ülkemiz balıkları % 25 oranında bir paya sahip bulunmaktadır.
 • Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliği sektörü üretim, ihracat, istihdam boyutu ile ekonomik kalkınmamıza her geçen gün daha fazla katkıda bulunmakta, kısa vadede üretimi 250 bin tona, ihracatı ise 600 milyon dolara çıkarmayı hedeflemektedir.Toprak Havuz Toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği yapan işletmemizde, açılan artezyen kuyularından pompalarla 30-70 metre derinlikteki tuzlu su kaynakları kullanılmaktadır.

Tarımsal amaçlı kullanıma çok uygun olmayan arazilerde artezyenler ile yüzeye çıkarılan ve ya doğal yollardan kaynayan bu suların kriterleri özellikle bazı deniz balıkları türlerinin yetiştiriciliğine uygun bulunmaktadır. Hem kaynak sularında, hem de artezyenlerden sağlanan suların sıcaklıkları sabit 19 oC’dir. Bu da yetiştiricilikte, yavru balık üretimi kuluçkahanesi veya balık adaptasyon tesisi olarak kullanılmasında avantaj sağlamaktadır. Yetiştiricilikte stok yoğunluğu 8- 9 kg/m3 civarında bulunmaktadır. Bu havuzlarda genellikle Çipura ve Levrek balığı yetiştiriciliği yapılmakta, bunun yanı sıra Minekop, Granyoz ve kalkan gibi yeni türlerin üretimi de yapılabilmektedir.  Toprak havuzlarda yetişen balıkların doğa balıklarına yakın özelliklerinin bulunmasının sebebi ; verilen yemin yanında , balıkların toprak havuzda mevcut bulunan zooplanktonlarla ve minarellerle doğal olarak beslenmesidir.

NEDEN TOPRAK HAVUZ?
>

Offshore Yetiştiricilik

Hydro Fish Group / Seçkin Balıkçılık, Türkiye’de Güney Ege Denizi’nde bulunan balık çifliklerindeki açık deniz (off-shore) kafes sistemlerinden oluşan üretimini, deniz kıyısından 1,5 -2 mil açıktaki ve 40-50 metre derinlikteki büyük hacimli ve açık deniz koşullarına daha dayanıklı kafeslerde yapmaktadır. Hydro Fish Group / Seçkin Balıkçılık ‘ın sahip olduğu balık çifliklerinde kullanılan extruder yemlerde, Avrupa Birliği balık yemi standartlarının müsaade ettiği içeriklere sahip olma şartı aranır ve bu şartları sağlayan yemler kullanılır.  Üretim alanlarımız çevresel etkileri açısından periyodik olarak yetkili kuruluşlarca da denetlenmekte ve belgelendirilmektedir Türkiye'deki modern kültür balıkçılığı tesislerinden olan işletmemizin amacı ; ülke ekonomisine katkıda bulunmak, insanımıza bol, sağlıklı, kaliteli, ucuz ve güvenle tüketebileceği ürünler sunmak, müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Bu sorumluluğunun bilinci ile üretim yapan işletmemizde, üretimin her aşamasında ürün kontrolü, girdi kontrolü, süreç analizi yapılarak, tüketicinin isteklerine en uygun ürünler üretilir. Üretimin her aşamasında sahada tutulan kayıtların dijital ortama aktarılarak, verilerin analizi ile işletmedeki stoklar ve üretim süreci sürekli kontrol altında tutulur.

Balık İşleme Tesisimiz

Seçkin Balıkçılık, Türkiye'de Su Ürünleri sektöründe yenilikçi ve lider olan Hydro Fish Group markasıdırHidro Fish Group ürünleri, en son teknoloj,yle donatılmış Seçkin Balıkçılık işleme ve paketleme tesislerinde Güllük, Milas, Muğla'da üretilmektedir.

Hidro Fish Group, üretim işleme ve paketlemede uluslararası standartları koruyarak

güvenilir, sağlıklı ve hijyenik ürünler sunar.
Video Tanıtım Seçkin Balıkçılık ve Su Ürünleri Tanıtım Grubu

Çipura

Sparus Aurata


Levrek

Dicentrarchus Labrax


Alabalık / Granyoz

Oncorhynchus Mykiss / Argyrosomus Regius.


Seçkin Fish Co. Hydro Fish Group GmbH


 
 •   Yeni Mah. 124.Sk. No:30 Güllük - Milas / Muğla / Turkey
 •  +90 532 283 76 87
 •  +90 850 222 0 255
 •   Schubert str. 23 - 66130 Saarbrücken Saarland Bundesrepublik Deutschland
 •  + 49 681 996 3 754
 • sales@hydrofish.eu